Šta je disekcija aorte?

Disekcija aorte je suza (disekcija) u zidu glavne telesne arterije, [...]