Kardiologija

Pregled specijaliste
interne medicine – subspecijaliste kardiologije

Klasičan pregled specijaliste kardiologa, koji podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskultaciju pluća i opšti internistički pregled, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih nalaza, dijagnostičkih procedura i drugih nalaza iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

KARDIOLOZI I INTERNISTI KONSULTANTI

Dr Bojan Milovanović

Kardiolog

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je dijagnostička metoda, koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura. Ovom vrstom pregleda, dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina, brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove.

Neinvazivno snimanje električne aktivosti srca, kroz kožu grudnog koša, pomoću standardizovanih elektroda, u dužem vremenskom periodu, pomoću HOLTER EKG-a, koji pacijent nosi neprekidno 24 sata, kada se registruje EKG snimak sa svim poremećajima ritma i frekvence, koji se jave u tom periodu. Pacijent dolazi prvog dana da se postavi holter, a potom odlazi i obavlja svakodnevne aktivnosti. Sutradan dolazi u isto vreme kako bi se holter skinuo i očitao.

Neinvanzivno snimanje vrednosti krvnog pritiska digitalnim aparatom HOLTER, koji pacijent nosi neprekidno 24h. Montira se na nadlakticu, i vrši merenje krvnog pritska, pulsa i arterijske krutosti na 24 h. Merenja se vrše na programirani period – od 10 do 180 minuta, a vrednosti se registruju u digitalnoj formi, u unutrašnjoj memoriji. Koristi se u svim slučajevima povećanja, smanjenja ili oscilovanja krvnog pritiska.

KARDIOLOŠKI PREGLEDI

PREGLED CENA
Kardioloski pregled sa EKG i merenjem pritiska 4.000 RSD
Holter pritiska  24h 2.990 RSD
EKG holter 24h 2.990 RSD
Pregled kardiologa sa EKG, merenjem pritiska i Ultrazvukom srca 6.500 RSD
Pregled kardiologa, ekg, merenje pritiska sa ultrazvukom srca i doplerom vrata dr Bojan Milovanović 9.990 RSD
Ultrazvuk srca i dopler vrata dr Bojan Milovanović 4.500 RSD
Dopler ruku i dopler nogu dr Bojan Milovanović 4.500 RSD
Kompletan kardioloski skrining (ekg, merenje pritiska, UZ srca, dopler vrata i holter ekg ili pritiska – u zavisnosti od zahteva lekara)

dr Bojan Milovanović

10.990 RSD
PREGLED CENA
Kardioloski pregled sa

EKG i merenjem pritiska

4.000 RSD
Holter pritiska  24h 2.990 RSD
EKG holter 24h 2.990 RSD
Pregled kardiologa sa

EKG merenjem pritiska

i ultrazvukom srca

6.500 RSD
Pregled kardiologa,

EKG, merenje pritiska

sa ultrazvukom srca i

doplerom vrata

dr Bojan Milovanović

9.990 RSD
Ultrazvuk srca i

dopler vrata

dr Bojan Milovanović

4.500 RSD
Dopler ruku i

dopler nogu

dr Bojan Milovanović

4.500 RSD
Kompletan kardioloski

skrining (EKG, merenje

pritiska, UZ srca, dopler

vrata i holter EKG

ili pritiska – u zavisnosti

od zahteva lekara

dr Bojan Milovanović

10.990 RSD