KONSULTANTI

Dr Radica Hodak

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr Siniša Matić

Specijalista opšte
neurohirurgije

Bavi se povredama glave i mozga, tumorima mozga, kao i bolestima i povredama kičmene
moždine.

Dr Igor Nikolić

Specijalista opšte neurohirurgije –
subspecijalista medicine bola

 

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

Dr Andrija Savić 

Specijalista opšte neurohirurgije,
subspecijalista medicine bola

Posebno polje interesovanja predstavljaju lezije perifernih nerava usled
– Povreda
– Tumora
– Kompresivnih neuropatija: kubitalni kanal , karpalni kanal.

Dr Branko Stefanović

Ortoped

Lekar sa višegodišnjim iskustvom

Dr Marko Popović

Grudni hirurg

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

Dr Bojan Milovanović

Kardiolog

Lekar sa višegodišnjim iskustvom

Dr

Vaskularni hirurg

Lekar sa višegodišnjim iskustvom

Dr

Grudni hirurg

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.