KONSULTANTI

Dr Radica Hodak

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr Siniša Matić

Specijalista opšte
neurohirurgije

Bavi se povredama glave i mozga, tumorima mozga, kao i bolestima i povredama kičmene
moždine.

Dr Igor Nikolić

Specijalista opšte neurohirurgije –
subspecijalista medicine bola

 

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

Dr Andrija Savić 

Specijalista opšte neurohirurgije,
subspecijalista medicine bola

Posebno polje interesovanja predstavljaju lezije perifernih nerava usled
– Povreda
– Tumora
– Kompresivnih neuropatija: kubitalni kanal , karpalni kanal.

Dr Branko Stefanović

Ortoped

Lekar sa višegodišnjim iskustvom

Dr Marko Popović

Grudni hirurg

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

Dr Bojan Milovanović

Kardiolog

Lekar sa višegodišnjim iskustvom