Neurohirurgija

Neurohirurgija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom, prevencijom, i hirurškim lečenjem povreda i oboljenja nervnog sistema.
Specijalisti neurohirurgije sa kojma sarađujemo poseduju veliko iskustvo, posvećeni su
kontinuiranom napredovanju i uključeni su u klinička ispitivanja kako bi unapredili lečenje
svakog pacijenta.

U Balkan Medic-u moguće je obaviti dijagnostičke procedure (Multislajsni Skener-MSCT), dok se sve hiruške intervencije obavljaju na klinici za neurohirurgiju KCS.

Naš time neurohirurga čine:

Dr Siniša Matić
Specijalista neurohirurgije
Bavi se povredama glave i mozga, tumorima mozga, kao i bolestima i povredama kičmene
moždine.

Dr Igor Nikolić
Specijalista opšte neurohirurgije – subspecijalista medicine bola
Nastojimo da poboljšamo kvalitet života naših pacijenata i pomognemo u otklanjanju bola kod
različitih akutnih i hroničnih bolnih stanja, kao što su:
– Glavobolje
– Leđni bolni sindromi
– Neuralgije
– Fibromialgije
– Kancerski bol

Takođe, bavimo se i terapijom spasticiteta kod:

– Povreda
– Moždanog udara (CVI)
– Multipla skleroze (MS)
– Cerebralne paralyze
– Hemifacijalnog spazma

Spasticitet predstavlja bolni i onesposobljavajući motorni poremećaj, praćen povišenim mišićnim
tonusom, koji može otežati ili onemogućiti obavljanje svakdnevnih životnih aktivnosti, izazvati
bol, otežati hod I sedenje.

U Balkan Medic-u možete obaviti konsultacije oko primene intratekalne terapije

Dr Andrija Savić
Specijalista opšte neurohirurgije
Posebno polje interesovanja su lezije perifernih nerava usled
– Povreda
– Tumora
– Kompresivnih neuropatija: kubitalni kanal , karpalni kanal.

LEKAR KONSULTANT

Dr Siniša Matić

Specijalista
neurohirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

Dr Igor Nikolić

Specijalista opšte neurohirurgije
subspecijalista medicine bola

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

Dr Andrija Savić

Specijalista
opšte neurohirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

NEUROHIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled  neurohirurga 8.000 RSD