O NAMA

Dijagnostički centar Balkan Medic je osnovan sa ciljem da pruži najbolju uslugu i dijagnostiku. Nalazi se u srcu Beograda, Stari grad. Svakog radnog dana i subote, tu je ljubazno osoblje i stručni tim lekara, spreman da u svakom trenutku najefikasnije odgovori na sve Vaše zahteve. U tome nam pomaže kvalitet medicinskih usluga, znanje i najmodernija oprema gde nam je partner kompanija Visaris.
Nakon dugogodišnje prakse, iskustva, znanja i reputacije stečene u najvećim državnim ustanovama, rešili smo da to pretočimo u privatnu praksu i svim dosadašnjim korisnicima pružimo još kvalitetniju uslugu i negu. Tu smo da stvorimo partnerski odnos, da razvijemo svest o značenju preventivnih pregleda i značenju dijagnostike, jer je to danas najbolji način prevencije i pronalaženja najboljih metoda za lečenje i terapiju.
Nagrada za naš rad biće Vaše zadovoljstvo izvršenom uslugom i Vaša dalja preporuka okruženju.
CILJ nam je da postanemo lider privatnog zdravstva, da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema i da dostignemo najveći stepen društvene odgovornosti.

MISIJA nam je da postavljanjem standarda poslovne etike i stručnosti, odgovaramo na sve potrebe pacijenata potpunom posvećenošću i unapredjenjem zdravlja.