Rendgen dijagnostika

Cena od 2700 RSD

POZOVITE 066/503 64 10

Radiografija je dijagnostička metoda koja koristi X zrake to jest rendgen zrake za otkrivanje oboljenja.
Radiografija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na snimanju različitih delova tela i organa.
Radiografija se obavlja kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema, tako da je treba uraditi kada postoji povreda nekog dela tela sa sumnjom na prelom kosti, iščašenje zgloba, kada se primeti deformitet ili otok zgloba ili kosti, kod pojave bola u različitim delovima tela (rukama, nogama, grudima, stomaku, glavi).
Radiografija se obavlja tako što tehničar pacijenta koji se spremio za pregled (skinuo suvišnu odeću i metalne predmete sa ispitivanog dela tela) postavlja ispred ploče u kojoj je film za radiografiju. Zatim se od pacijenta zahteva da ostane nepomičan dok traje snimanje (npr. da zadrži dah prilikom snimanja pluća).

Rendgensko snimanje grudnog koša je brz i bezbolan metod kojim se uz pomoć rendgenskih zraka (x zraka) pravi slika grudnog koša i organa koji se u njemu nalaze – srca, pluća, disajnih puteva, krvnih sudova i limfnih čvorova. Na rengdeskom snimku grudnog koša mogu se videti i rebra, grudna kost, ključne kosti i grudni (torakalni) deo kičme.
Naš dijagnostički centar poseduje najsavremeniji rendgen aparat VISARIS VISION V koji je univerzalni digitalni rendgen uredjaj za radiografiju sa robotizovanim kretanjem I sve tri dimenzije za sva radiografska snimanja,koja ne zahtevaju skopiju. Prenosiva bežična sistemska konzola na stalku za cevi omogućava daljinsko podešavanje generatora, kolimacije I radne liste za uspešniji radni proces. Koristi se DICOM arhiviranje na PACS, CD.
Pregledi koji se obavljaju na našem aparatu su:

  • RTG srca i pluca
  • RTG koštano- zglobnog sistema
  • nativni RTG pregled stomaka

POZOVITE 066/503 64 10

RADIOLOZI KONSULTANTI

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

RTG DIJAGNOSTIKA

PREGLED CENA
RTG Pluća sa opisom 3000 rsd
RTG Pluća u dva pravca 3300 rsd
RTG Grudnog koša 3000 rsd
RTG Grudnog koša+kosi snimak 3300 rsd
RTG Sinusa sa opisom 2700 rsd
RTG Grudne kosti sa opisom 3000 rsd
RTG Nosne kosti sa opisom 2700 rsd
RTG Abdomena sa opisom 2700 rsd
RTG Karlice sa opisom 2700 rsd
RTG Kuka sa opisom 2700 rsd
RTG Glave sa opisom 2700 rsd
RTG Mandibule sa opisom 2700 rsd
RTG Temporomanibularnog zgloba sa opisom 2700 rsd
RTG Vratnog dela kičme u dva pravca sa opisom 2700 rsd
RTG Vratnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka) 5200 rsd
RTG Prvog vratnog pršljena – DENS 2700 rsd
RTG Torakalne kičme u dva pravca 2700 rsd
RTG Lumbalne kičme u dva pravca 2700 rsd
RTG Lumbalne kičme u dva pravca + funkcionalni snimak ( 4 snimka ) 5200 rsd
RTG Nadlaktice 2700 rsd
RTG Podlaktice u dva pravca 2700 rsd
RTG Ručnog zgloba u dva pravca- 2700 rsd
RTG Oba ručna zgloba u dva pravca– 5000 rsd
PREGLED CENA
RTG Šake u dva pravca– 2700 rsd
RTG Obe šake u dva pravca 5000 rsd
RTG Ramena 2700 rsd
RTG Lakta u dva pravca 2700 rsd
RTG Natkolenice u dva pravca 2700 rsd
RTG Kolena u dva pravca 2700 rsd
RTG Oba kolena u dva pravca 5000 rsd
RTG Kolena u dva pravca + aksijalni snimak patele 4200 rsd
RTG Skočnog zgloba u dva pravca 2700 rsd
RTG Oba skočna zglobadva pravca 5000 rsd
RTG Stopala u dva pravca 2700 rsd
RTG Oba stopala u dva pravca 5000 rsd
RTG Oba ručna zgloba x2 3000 rsd
RTG Obe potkolenice u dva pravca 5000 rsd
RTG Obe natkolenice u dva pravca 5000 rsd
RTG Cele kičme u dva pravca 7300 rsd
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (jedna regija) 1600 rsd
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (dve regija) 3000 rsd
RTG LS kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 rsd
RTG Torakalnog dela kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 rsd
RTG Vratnog dela kičme bez opisa lekara 1600 rsd
RTG Cele kičme bez opisa lekara 4000 rsd
RTG Intravenska urografija 15000 rsd
Onkološki komplet sa opisima od 11 snimaka 13000 rsd
Pregled ortopeda 3900 rsd
Pasaža jednjaka i želudca 12000 rsd
Pasaža jednjaka 7500 rsd
Skanimetrija kičmenog stuba ( bez merenja) 6000 rsd
Skanimetrija kičmenog stuba ( sa merenjem) 9000 rsd
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( bez merenja) 6000 rsd
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( sa merenjem) 9000 rsd

POZOVITE 066/503 64 10