Šta je aneurizma aorta?

Srce je najvažniji mišić u vašem telu, tokom života ispumpaće [...]