Rak žučne kese, retka forma karcinoma, započinje svoj razvoj u tkivima ovog organa. Nastanak raka
žučne kese rezultat je nekontrolisanog rasta ćelija unutar nje. Organ u obliku kruške, žučna kesa,
smešten je neposredno ispod jetre u gornjem delu stomaka.

Simptomi tumora žučne kese
Rak žučne kese obično ne izaziva simptome u ranim fazama. Kada imate simptome, oni mogu uključivati:
 bol u predelu stomaka
 malaksalost
 promena boje kože, uglavnom žuta
 uvećana žučna kesa
 gubitak težine

Tipovi tumora žučne kese
Tumor žučne kese je retkost. Skoro sve vrste tumora žučne kese su adenokarcinomi, vrsta raka koja
počinje u ćelijama sličnim žlezdama koje oblažu organe digestivnog trakta.
Ovaj pregled će pokriti osnovne činjenice o tipovima raka žučne kese, uključujući:
 Adenokarcinom žučne kese
 Manje uobičajene vrste raka žučne kese
 Prognoza raka žučne kese.
Adenokarcinom žučne kese
Adenokarcinom žučne kese je rak koji počinje u ćelijama nalik žlezdama unutrašnjeg sloja žučne kese,
zvanom sluznica. Ove ćelije normalno proizvode sluz. Adenokarcinomi žučne kese čine 90 procenata
dijagnoza raka žučne kese.
Dok je rak žučne kese redak, on preovlađuje u sistemu žlezda koje stvaraju tečnost koja se zove žuč –
koja pomaže telu da vari hranu.
Vrste adenokarcinoma žučne kese uključuju:
 Papilarni adenokarcinom je retka vrsta raka žučne kese koji raste u projekcijama nalik prstima.
Papilarni adenokarcinomi se razvijaju iz ćelija u tkivima žučne kese. Manje je verovatno da će se
ovi karcinomi proširiti na jetru ili limfne čvorove i imaju bolju prognozu od drugih
adenokarcinoma u žučnoj kesi.
 Nepapilarni adenokarcinom, drugo ime za adenokarcinom žučne kese, je uobičajena vrsta raka
žučne kese.
 Mucinozni adenokarcinom je retka vrsta adenokarcinoma žučne kese u kojoj su ćelije raka
okružene bazenima sluzi.
Manje uobičajene vrste raka žučne kese uključuju:
 Karcinom skvamoznih ćelija se razvija u ćelijama sličnim koži, koje se nazivaju skvamoznim
ćelijama, koje oblažu žučnu kesu. Ova vrsta raka je retka.

 Adenoskvamozni karcinomi su tumori žučne kese koji se sastoje od mešavine ćelija raka
(ponekad se nazivaju mešovita histologija) koje potiču od skvamoznih i žlezdastih ćelija
adenokarcinoma.
 Karcinomi malih ćelija se nazivaju i karcinomi ovsenih ćelija jer pod mikroskopom izgledaju kao
zob. Karcinom malih ćelija uglavnom brzo raste i širi se na druge organe. Oni su retki, ali su češći
kod starijih žena koje imaju kamen u žuči.
 Sarkomi su kanceri koji se razvijaju u mekim tkivima koja podržavaju telesne organe. Ova tkiva
uključuju mišiće, krvne sudove i nerve. Ako rak počinje u ćeliji u mišićnom sloju žučne kese,
dijagnostikuje se kao sarkom žučne kese.
Prognoza raka žučne kese
Prognoza i opcije lečenja zavise od vrste i stadijuma raka žučne kese. Utvrđivanje da li se rak proširio i da
li se može ukloniti operacijom može uticati na prognozu i uticati na opcije lečenja. Opcije lečenja takođe
zavise od starosti i zdravlja pacijenta.

Koji su uzroci tumora žučne kese?
Uzroci tumora žučne kese još uvek nisu u potpunosti jasni i definisani, ali mogu biti povezani s raznim
faktorima. Dugotrajna prisutnost žučnog kamenja može povećati rizik od nastanka tumora žučne kese.
Hronična upala žučne kese, poznata kao hronični holecistitis, takođe se smatra mogućim faktorom rizika.
Infekcije žučne kese, naročito one uzrokovane bakterijom Salmonella typhi koja izaziva tifus, mogu biti
povezane s povećanim rizikom od razvoja tumora. Polipi u žučnoj kesi mogu povećati rizik od razvoja
tumora. Nasledni faktori takođe mogu imati ulogu u povećanju rizika od tumora žučne kese. Gojaznost,
dijabetes, pušenje i određeni metabolički poremećaji takođe se smatraju faktorima koji mogu povećati
rizik od nastanka tumora žučne kese.

Dijagnostikovanje tumora žučne kese
Tumor žučne kese je teško rano otkriti. Žučna kesa leži duboko u telu i ne može se osetiti tokom
rutinskih fizičkih pregleda. Bolest se često neočekivano dijagnostikuje kada se žučna kesa ukloni radi
lečenja žučnih kamenaca ili nekog drugog stanja.
Ako imate simptome koji sugerišu da možda imate rak žučne kese, od vitalnog je značaja da lekar ima
jasno i potpuno razumevanje šta ih uzrokuje. Kada postavljaju dijagnozu, naši stručnjaci odvajaju vreme
da saznaju više o istoriji bolesti i razumeju opšte zdravlje. Lekari vrše detaljan fizički pregled. Pored toga,
možda ćete imati neke od sledećih testova.
Testovi krvi
Dijagnostikovanje tumora žučne kese može početi testom za merenje količine bilirubina u krvi. Bilirubin
je hemikalija koja nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca i daje žuči žutu boju. Visok nivo bilirubina
može značiti da žučna kesa ili jetra ne funkcionišu kako treba.
Imaging
Tehnike snimanja koje se koriste:
 Kompjuterska tomografija (CT) skeniranja. CT skeniranje pravi slike poprečnog preseka tela,
pomažući lekarima da utvrde da li su ćelije raka samo u žučnoj kesi ili su se proširile na druga

područja. Oni prave slike žučne kese, jetre, žučnih kanala i obližnjih limfnih čvorova tokom tri
faze protoka krvi kroz jetru.
 Ultrazvuk. Ultrazvuk je koristan za otkrivanje lokacije i broja tumora i da li tumor zahvata glavne
krvne sudove. Ultrazvukom se može razlikovati da li je masa rak ili benigna (nekancerozna)
bolest žučnog kamena. Za razliku od CT, ultrazvuk ne koristi zračenje.
 Magnetna rezonanca (MR). Koristi se da pokaže koliko je tumor narastao u žučnoj kesi. Pomaže
lekarima da utvrde da li se tumor može ukloniti operacijom. Detaljniji MR može biti potreban da
bi se videlo da li se tumor proširio na jetru ili druge organe.
Druge dijagnostičke tehnike
Lekari mogu da urade i druge testove kako bi saznali više o obimu tumora i vrstama ćelija koje su
uključene. Oni se često izvode u ambulantnim uslovima.
 Biopsija. Tokom biopsije, lekar uklanja malu količinu tkiva sa područja gde se sumnja na rak. Ovu
proceduru obično izvodi interventni radiolog (lekar specijalizovan za minimalno invazivne
tehnike).
 Endoskopija. Ova tehnika uključuje umetanje endoskopa (duge, uske cevi pričvršćene za kameru
i svetlo) kroz usta i niz grlo kako bi se pregledala žučna kesa.
 Laparoskopija. U ovoj proceduri, lekar ubacuje laparoskop (tanku osvetljenu cev sa kamerom na
vrhu) kroz mali rez na trbušnom zidu da bi pogledao organe u stomaku ili karlici. Doktor tada
može da vidi veličinu raka i da li se proširio na druge organe i limfne čvorove. Ova evaluacija se
takođe naziva inscenacija. Uzorci tkiva mogu se uzeti i za biopsiju tokom laparoskopije.
 Hirurgija. Ponekad je tumor žučne kese premali da bi se uradila biopsija. Ako se sumnja na rak,
operacija za uklanjanje tumora može biti neophodna da bi se potvrdila dijagnoza.

Lečenje tumora žučne kese
Lečenje tumora žučne kese zavisi od nekoliko faktora, uključujući tip tumora, stadijum bolesti, opšte
zdravstveno stanje pacijenta i njegove individualne potrebe. Evo nekoliko metoda lečenja koje se mogu
koristiti:
 Hirurško uklanjanje: Holecistektomija, operacija uklanjanja žučne kese, često se koristi za lečenje
tumora žučne kese. Ako je moguće, hirurški zahvat može ukloniti i deo jetre i okolna tkiva kako
bi se osiguralo da su uklonjeni svi zahvaćeni delovi.
 Hemoterapija: Hemoterapija koristi lekove koji ubijaju ćelije raka kako bi se kontrolisao ili
zaustavio rast tumora. Može se koristiti pre ili posle hirurškog zahvata, ili u kombinaciji sa
drugim metodama lečenja.
 Radioterapija: Radioterapija koristi visokoenergetske zrake kako bi se ciljano uništile ćelije raka.
Može se koristiti kao samostalna terapija ili u kombinaciji sa hirurgijom i/ili hemoterapijom.
 Ablacija tumora: Ova procedura koristi hladnu ili toplotnu energiju kako bi se uništile maligne
ćelije u tumoru. To može biti opcija za pacijente koji nisu kandidati za hirurško uklanjanje
tumora.
 Palijativna terapija: Ako je rak žučne kese uznapredovao i nije moguće izlečenje, cilj lečenja
može biti ublažavanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života pacijenta. To može uključivati
kontrolu bola, smanjenje žutice i poboljšanje ishrane.
 Klinička ispitivanja: U nekim slučajevima, pacijenti se mogu prijaviti za klinička ispitivanja novih
terapija ili lekova koji se testiraju za lečenje raka žučne kese.

Lečenje tumora žučne kese obično zahteva multidisciplinarni pristup i individualizovan pristup za svakog
pacijenta. Važno je da se pacijenti konsultuju sa svojim medicinskim timom kako bi razgovarali o
najboljim opcijama lečenja u njihovom slučaju.