Šta je pneumotoraks?
Pneumotoraks je kolaps pluća i dešava se kada vazduh curi u pleuralnu šupljinu. Ovo je prostor između
spoljašnjeg dela pluća i grudnog koša. Mali pneumotoraks može izazvati malo ili nimalo simptoma dok
veliki pneumotoraks može zgnječiti pluća i uzrokovati kolaps.
Bilateralni pneumotoraks je situacija kada vazduh curi iz oba pluća i uzrokuje njihov kolaps – ali to je
veoma retko.
U medicinskom svetu je poznat i tenzijski pneumotoraks – situacija kada vazduh nastavi da ulazi u
pleuralni prostor prilikom disanja, što može da počne da gnječi druge organe poput srca. Ovo se zove
tenzioni pneumotoraks i može biti opasan po život. U tom slučaju potreban je hitan tretman da bi se
oslobodio zarobljeni vazduh.

Zašto dolazi do pojave pneumotoraksa?
Primarni spontani pneumotoraks (PSP)
Ovo je situacija kada se pneumotoraks desi kod inače zdrave osobe, bez očiglednog razloga. To je
najčešći tip pneumotoraksa i najčešće se javlja kod zdravih mladih odraslih osoba. Muškarci češće imaju
pneumotoraks nego žene. PSP se takođe češće javlja kod visokih, mršavih ljudi.
PSP se dešava zbog male suze na spoljašnjem delu pluća. Razlozi za to nisu uvek jasni, ali istraživači
trenutno veruju da se to dešava kada mehurići na plućima puknu.
Sekundarni spontani pneumotoraks
Dešava se kada se pneumotoraks javi kod lica koje ima neko postojeće utvrđeno stanje pluća. Veća je
verovatnoća da će se desiti ako stanje oslabi ivicu pluća – zbog toga je veća verovatnoća da će se isto
pocepati. Uslovi koji mogu izazvati pneumotoraks su:
 hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)
 tuberkuloza (TB)
 sarkoidoza
 Cistična fibroza
 rak pluća
 idiopatska plućna fibroza (IPF)
 limfangioleiomiomatoza (LAM)
Povreda ili trauma
Pneumotoraks može biti uzrokovan zbog:
 povrede grudnog koša u nesreći poput saobraćajne nesreće
 operacije gde se igla ubacuje u grudi
 igle za akupunkturu. One mogu izazvati pneumotoraks ukoliko probuše sluznicu pluća
 hirurgije pluća, kao što je postavljanje endobronhijalne valvule za lečenje emfizema.
Faktori životne sredine

Veća je verovatnoća da ćete imati pneumotoraks ukoliko pušite duvan ili kanabis. Elektronske cigarete
takođe mogu povećati rizik od pneumotoraksa.
Pneumotoraks je takođe povezan sa zagađenjem vazduha.
Porodični pneumotoraks
1 od 10 ljudi ima člana porodice koji je takođe iskusio pneumotoraks. Ovo se zove porodični nasledni
pneumotoraks.
Može se desiti u bilo kom uzrastu i može dovesti do dijagnostikovanog jednog od niza osnovnih
genetskih stanja, kao što su:
 Birt-Hogg-Dube sindrom
 Marfanov sindrom
 vaskularni Ehlers-Danlosov sindrom
 Loeis-Dietz sindrom
 tuberozna skleroza
 nedostatak alfa-1 antitripsina.
Menstruacija
Ukoliko imate pneumotoraks tri dana pre ili posle početka menstruacije, to može biti katamenialni
pneumotoraks. Ova vrsta pneumotoraksa je češća u desnom plućnom krilu i može se desiti više puta.
Razlozi za to su nepoznati, ali rana istraživanja su to povezala sa endometriozom.

Simptomi pneumotoraksa
Simptomi uključuju:
 iznenadni, oštri ubodni bol u grudima ili ramenu
 bol u grudima koji se pogoršava kada udišete
 zadihanost
 suvi kašalj.
Takođe možete čuti ili osetiti škljocanje, žuborenje ili krckanje u grudima.

Dijagnostikovanje pneumotoraksa
Obično ćete biti dijagnostikovani rendgenskim RTG snimkom grudnog koša. Ponekad će vam možda
trebati CT skeniranje ili ultrazvuk grudnog koša.

Tretiranje pneumotoraksa
Cilj lečenja je da se smanji pritisak na pluća kako bi se ponovo proširila. Tip lečenja koji ćete imati
zavisiće od:

 veličine pneumotoraksa
 da li se curenje vazduha povećava
 šta ga je izazvalo.
Ukoliko je vaš pneumotoraks uzrokovan osnovnim stanjem pluća ili traumom grudnog koša, veća je
verovatnoća da će vam trebati lečenje.
Ukoliko je pneumotoraks mali, curenje se obično samo po sebi zaceljuje i telo postepeno apsorbuje
zarobljeni vazduh. Ovo obično traje 1-2 nedelje. Možete koristiti lekove protiv bolova koji se prodaju bez
recepta za ublažavanje bola, a možda ćete dobiti i kiseonik. Možda ćete imati rendgenski snimak nakon
nedelju dana kako biste proverili da li se pneumotoraks zacelio.
Ukoliko je vaš pneumotoraks veći, višak vazduha se može ukloniti:
 ubacivanjem igle u grudi i isisavanjem vazduha kroz veoma tanku cev, koristeći špric.
 umetanjem grudnog drena. Ovo je mala plastična cev koja je umetnuta kroz zid grudnog koša.
Cev je osigurana i ostaje na mestu dok se ne popravi curenje vazduha. Moraćete da ostanete u
bolnici dok se rad vaših pluća ne normalizuje. Dužina vašeg boravka zavisi od toga koliko dobro
reagujete na lečenje, ali obično je najmanje 1-2 dana.