Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje i tretira poremećaje nervnog sistema, obuhvatajući
mozak, krvne sudove, mišiće i nerve. Fokusira se na tri ključne oblasti nervnog sistema: autonomni,
centralni i periferni. Stručnjak u ovoj oblasti, poznat kao neurolog, posvećuje se dijagnostikovanju,
lečenju i praćenju stanja koja utiču na ove delove nervnog sistema.
Šta je neurološki pregled?
Neurološki (neuro) pregled sastoji se od fizičkog pregleda kako bi se identifikovali znaci poremećaja koji
utiču na mozak, kičmenu moždinu i nerve (nervni sistem). Neurološki pregled je najbolji način da
zdravstveni radnici provere funkciju mozga i nervnog sistema. Pomaže im da odrede koje testove da
pokreću. Svaki neurološki pregled je drugačiji u zavisnosti od simptoma. Ponekad može biti potrebno
vreme da se završi fizički pregled i razgovor sa lekarom, jer je nervni sistem veoma složen.
Ako već živite sa poremećajem nervnog sistema, neurološki pregled pomaže zdravstvenim radnicima da
prate odgovor na lečenje.
Neurolog je specijalista koji dijagnostikuje i leči poremećaje mozga, nerava i kičmene moždine. Neki
neurolozi su specijalizovani za oblasti kao što su poremećaji kretanja, epilepsija ili pedijatrijska
neurologija.

Šta podrazumeva neurološki pregled?
Uključuje niz koraka fizičkog pregleda koji procenjuju funkcionisanje nervnog sistema. To može
uključivati procenu:
 Mentalnog statusa (saznanje) i govora
 Funkcionisanje kranijalnih nerava (nervi glave i lica)
 Snage, koordinacije i tonus mišića
 Reflekse (kao što je „trzaj kolena“)
 Percepcije osećaja u različitim delovima tela na različite stimulacije, poput dodira i vibracija
 Hoda i pokretljivosti
 Kičme
 Nivoa svesti, posle traumatske povrede mozga, na primer.

Simptomi neurološke disfunkcije
Možda ćete imati koristi od neurološkog pregleda ako imate simptome neurološke disfunkcije kao što
su:
 Promenjeno stanje svesti, uključujući komu
 Kognitivni pad, uključujući konfuziju, gubitak pamćenja ili promene u ponašanju
 Zamagljen ili dvostruki vid, oštećen sluh ili gubitak čula mirisa
 Poteškoće sa govorom (dizartrija ili afazija)
 Poteškoće sa ravnotežom ili koordinacijom

 Vrtoglavice
 Glavobolje
 Slabost mišića
 Utrnulost ili peckanje u rukama i nogama
 Napadi.
Neurološki pregledi pomažu da se utvrdi da li su simptomi posledica poremećaja nervnog sistema ili
nekog drugog medicinskog problema. Neurološki pregled daje osnovu za dalje testiranje.
Poremećaji nervnog sistema
Poremećaji nervnog sistema otkriveni neuro pregledom mogu uključivati:
 Infekcije, poput meningitisa ili encefalitisa
 Poremećaji kretanja, uključujući Parkinsonovu bolest
 Neurodegenerativni poremećaji, uključujući Alchajmerovu bolest ili druge demencije
 Neuromuskularni poremećaji, poput amiotrofične lateralne skleroze (ALS)
 Udar
 Multipla skleroza i slična stanja
 Traumatska povreda mozga
 Epilepsija i poremećaji napadaja
 Poremećaji glavobolje, kao što su migrena i klaster glavobolje.

Kako se obavlja neurološki pregled?
Evaluacija počinje razgovorom o simptomima, uključujući koliko dugo ih imate i kako utiču na
svakodnevni život. Neurolog će želeti da zna i o drugim zdravstvenim problemima koje imate. Nakon
toga će obaviti fizički pregled.
Kao deo neuro pregleda, zdravstveni radnik će obaviti fizički pregled kako bi testirao jedan ili više
aspekata funkcionisanja nervnog sistema. Ovi uključuju:
Mentalni status (spoznaja)
Testiranje kognicije pruža korisne informacije o razmišljanju, pamćenju i emocionalnom stanju. Od vas
će se možda tražiti da:
 Odgovorite na pitanja o datumu, vremenu i lokaciji
 Brojite naglas
 Opišete kako se osećate
 Ponovite kratak niz reči.
Procena kranijalnih nerava
Kranijalni nervi omogućavaju mozgu da komunicira sa gornjim delom tela. Ova procena pomaže da se
precizno odrede poremećaji koji utiču na određene oblasti mozga. To može uključivati:

 Testiranje pokreta lica, očiju i jezika
 Testiranje zenica i vida
 Testiranje sluha i čulo mirisa.
Kretanje, koordinacija i ravnoteža
Ovi testovi procenjuju komunikaciju mozga sa mišićima koji pomažu da se krećete, ostanete na nogama i
obavljate jednostavne zadatke. Oni mogu uključivati:
 Zatvaranje očiju i dodirivanje nosa prstom
 Pomeranje ruku i nogu
 Obavljanje finih motoričkih veština, kao što je pisanje svog imena
 Hodanje ravnom linijom ili napravite nekoliko koraka na petama ili prstima.
Refleksi
Neurolog testira automatski odgovor na određene okidače. Ovi testovi pokazuju koliko dobro nervi
između mozga i tela komuniciraju. Ovo može uključivati:
 Stimulacija stopala
 Tapkanje po kolenu ili drugim tetivama gumenim čekićem da vidite da li se ud pomera
 Lagano gladite kožu na stomaku da vidite da li vam se trbušni mišići zatežu.
Senzorni ispit
Ovaj deo testa procenjuje sposobnost da opažate bol, temperaturu i druge senzacije. To može
uključivati:
 Zatvaranje očiju i pomeranje nožnih prstiju
 Stavljanje toplih ili hladnih predmeta na kožu
 Dodirivanje različitih delova tela iglom ili vibrirajućom viljuškom za podešavanje.
Nivo svesti
Ako niste potpuno svesni, ova vrsta testiranja procenjuje aktivnost mozga. Ocenjuje sposobnost da
ispunite osnovne komande (Glazgovska skala kome), kao što su:
 Pokret do komande
 Otvarajući oči
 Govoreći.
Autonomni nervni sistem
Autonomni nervni sistem reguliše osnovne telesne funkcije, poput disanja i krvnog pritiska. Ovaj deo
ispita može uključivati:
 Provera krvnog pritiska u različitim položajima
 Ostali testovi po potrebi.

Da li će mi biti potrebni dodatni testovi?

Ako rezultati nisu u granicama normale, neurolog može zatražiti dodatne testove kako bi imao jasniju
sliku stanja pacijenta. To može uključivati:
 Test krvi da bi se isključila druga stanja, kao što je nedostatak vitamina
 Studije snimanja kao što su MRI ili CT skeniranje. Kompjuterska tomografija (CT) predstavlja
dijagnostički instrument koji koristi rendgenske zrake kako bi identifikovali i procenili neurološki
poremećaji. Magnetna rezonanca (MRI) je izuzetno koristan alat u dijagnostici i praćenju
neuroloških poremećaja. Ovaj postupak omogućava detaljan vizualni prikaz struktura u mozgu i
kičmenoj moždini, pružajući važne informacije za prepoznavanje različitih neuroloških stanja.
 Elektroencefalogram (EEG) za proveru električne funkcije vašeg mozga
 Elektromiogram (EMG) i studije nervne provodljivosti za proveru nerava i mišića
 Lumbalna punkcija.

Kako se leče neurološke bolesti
Lečenje neuroloških bolesti zavisi od vrste i ozbiljnosti oboljenja. Pristup može uključivati
farmakoterapiju, gde se koriste lekovi kako bi se kontrolisali simptomi i poboljšalo funkcionalno stanje
pacijenta. Fizioterapija često igra ključnu ulogu u rehabilitaciji, fokusirajući se na obnavljanje motoričkih
veština i poboljšanje pokretljivosti.
U nekim slučajevima, hirurški zahvati mogu biti neophodni za ispravljanje strukturnih problema u
nervnom sistemu. Terapeutske metode, poput terapije govora ili radne terapije, takođe se primenjuju
kako bi se poboljšale kognitivne funkcije i svakodnevne veštine.
Pacijenti sa neurološkim bolestima često sarađuju sa multidisciplinarnim timom zdravstvenih stručnjaka,
uključujući neurologe, fizioterapeute, terapeute, i druge stručnjake, kako bi se pružila sveobuhvatna i
personalizovana nega. Važan deo lečenja često čini i podrška pacijentima i njihovim porodicama, kako bi
se nosili sa emocionalnim aspektima bolesti i poboljšala kvaliteta života.