Fizijatrija je opsežna višestruka oblast sa mnogo pod-specijaliteta, ali krajnji cilj je promovisanje
nezavisnosti, maksimiziranje funkcije i poboljšanje kvaliteta života i baš na sve navedeno se upravo
fokusira i fizijatrijski pregled – na dijagnostikovanje problema radi otkalanjanja istog, a samim tim i radi
otklanjanja bola i fizičkih smetnji za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Ko su fizijatri?
Fizijatri su lekari specijalisti koji prolaze opsežnu obuku usmerenu na lečenje mišićno-skeletnog i
neurološkog sistema. Mnogi prate i dodatnu obuku u oblastima subspecijaliteta kao što su traumatske
povrede mozga, neuromuskularna medicina, medicina protiv bolova, pedijatrijska rehabilitacija, povreda
kičmene moždine i sportska medicina.
Fizijatri mogu da leče i decu i odrasle. Oni blisko sarađuju sa lekarima primarne zdravstvene zaštite, a
ponekad rade zajedno sa dodatnim specijalistima uključujući neurologe, ortopedske hirurge i druge
pružaoce usluga.

Kada je potrebno posetiti fizijatra?
Fizijatra biste trebali posetiti ukoliko imate neku vrstu hroničnog problema – ukoliko je upitanju pojava
iznenadnih simptoma, bol, izvesna bolest, invaliditet ili neuspešno prethodno lečenje.
Fizijatri leče akutne i hronične bolove, mišićno-skeletne poremećaje i nude agresivan nehirurški pristup
širokom spektru poremećaja i povreda. Oni mogu da pomognu recimo licima koja podižu teške
predmete na poslu i osećaju bol u leđima, sportistima kojima se desi uganuće skočnog zgloba,
daktilografima koji imaju sindrom karpalnog tunela. Pacijenti fizijatara uključuju ljude sa artritisom,
tendonitisom, bilo kojom vrstom bolova u leđima i povredama na poslu ili sportu.
Najčešća stanja koja leče fizijatri su:
 Bol u vratu i leđima
 Traumatske povrede mozga i kičmene moždine
 Sportske povrede
 Artritis
 Hernija i uklješteni disk
 Fibromijalgija
 Išijas
 Fantomski bol u udovima (amputirani)
 Parkinsonova bolest
 Multipla skleroza
 Oporavak od raka

Kako se obavlja fizijatrijski pregled?

Po dolasku u ordinaciju fizijatar će vas prvo pitati o vašim simptomima kako bi se uputio u poteškoće
koje su vam se pojavile i koje remete vaš svakodnevni ritam. Isto tako potrebno je da sa sobom ponesete
svu prethodno prikupljenu dokumentaciju, ukoliko istu imate, koja govori o istoriji bolesti i obavljenim
pregledima. Važno je lekaru napomenuti i porodičnu anamnezu kao i ličnu istoriju drugih bolesti,
operacija, povreda.
Potom će fizijatar obaviti fizički pregled, a ukoliko bude potrebno može vas uputiti na dodatna ispitivanja
koja će mu pomoći da donese pravilan zaključan i tako prepiše adekvatnu terapiju. Pregledi mogu biti
laboratorijski testovi, radiološka snimanja kao što su MR, CT ili RTG snimanje.

Tretiranje fizijatrijskog stanja
Glavni cilj fizikalne medicine i rehabilitacionog tretmana je da se pomogne osobi da funkcioniše
optimalno u okviru ograničenja koja joj postavljaju onesposobljavajući poremećaj ili proces bolesti.
Sveobuhvatnu rehabilitaciju pružaju specijalisti u ovoj oblasti, koji deluju kao fasilitatori, vođe timova i
medicinski stručnjaci za rehabilitaciju.
Fizijatrijski lekari sprovode razne minimalno invazivne testove i tretmane kako bi pomogli pacijentima da
se oporave od bolnih stanja. Testovi najčešće uključuju:
 Epiduralna injekcija steroida: Tretman uključuje injekciju kortikosteroida i lekova za utrnuće
direktno u prostor oko kičmenih nerava. Rendgenski zraci se koriste da pomognu da se igla
usmeri na tačnu lokaciju. Ublažavanje bolova može trajati nedelju dana do godinu dana. Cilj je
da vas osposobimo za rad, nastavak svakodnevnih aktivnosti i obavljanje fizikalne terapije.
 Injekcija u fasetni zglob: Ovaj tretman uključuje injekciju kortikosteroida i lekova za utrnuće u
bolan zglob u leđima ili vratu. Injekcija može ublažiti upalu i bol; takođe se može koristiti kao
dijagnostički test za određivanje koji zglob izaziva bol.
 Injekcije u zglobove: Tokom ove procedure, kortikosteroidi i lekovi za utrnuće se ubrizgavaju u
koleno, kuk, skočni zglob, rame, lakat ili šaku. Injekcija će verovatno obezbediti privremeno
smanjenje bola što bi vam moglo omogućiti da radite, nastavite sa svakodnevnim aktivnostima i
izvodite fizikalnu terapiju.
 Injekcija u sakroilijakalni zglob: Tokom ove procedure lekar ubrizgava kortikosteroid i lek za
utrnuće u veliki zglob u predelu donjeg dela leđa i zadnjice. Injekcija ublažava bol i pomaže da se
utvrdi da li SI zglob uzrokuje vaš bol ili bol potiče sa druge lokacije.
 Injekcija nervnog bloka: Ovaj test se koristi da se utvrdi da li vaš bol dolazi iz nerva ili zgloba.
Injekcija anestetika se daje na ili blizu receptora za bol. Tokom narednih nekoliko sati, pacijenti
beleže svoje olakšanje bola. Ako je blokada uspešna, onda se može preporučiti radiofrekventna
ablacija.
 Radiofrekventna ablacija (rizotomija): Ova procedura se može preporučiti ako ste imali uspešan
nervni blok. Lekar primenjuje radiofrekventnu struju da sagore senzorne nerve koji okružuju
bolni zglob i spreči da signali bola stignu do mozga.
 Proba stimulatora kičmene moždine: Ovaj test uključuje privremeno postavljanje elektroda koje
isporučuju električne impulse u kičmenu moždinu. Elektrode su pričvršćene za mali uređaj koji
podseća na pejsmejker. Ako električni impulsi uspešno nadjačaju signale bola, čime se smanjuje
bol, ispitivanje se smatra uspešnim. Elektrode i stimulator uređaj se zatim mogu hirurški
implantirati.