Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je oblast hirurgije. Bavi se hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudova izuzev krvnih sudova lobanje, mozga, kičmene moždine i kičme kojim se bavi neurohirurgija, i krvnih sudova srca kojim se bavi kardiohirurgija. Bolesti krvnih sudova mogu biti akutnog ili hroničnog toka.
Najveći broj bolesti krvnih sudova (vena i arterija) uspešno se leči invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama koje je omogućio razvoj tehnike i uređaja za tretmane. Pored dobre opreme za vaskularnu hirurgiju, za uspešno lečenje i dalje je presudno dobro hirurško znanje, stručno iskustvo i primena mikroskopske tehnike.

VASKULARNI HIRURG KONSULTANT

Dr Nenad Jakovljević

Specijalista
vaskularne hirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti vaskularne hirurgije.

Dr Dragana Paunović

Specijalista
vaskularne hirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti vaskularne hirurgije.

VASKULARNA HIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled vaskularnog hirurga 4200 rsd

Cene svih usluga možete pogledati OVDE.