Skener – multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT)

Multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT) je vrhunska bezbolna i neivazivna dijagnostička metoda kojom se dobijaju vrlo precizni i kvalitetni prikazi različitih organa i delova ljudskog tela.
Multi-slajsni CT skener koristi računare I rotirajuće rendgenske aparate za stvaranje slika poprečnog preseka tela. Ove slike pružaju detaljnije informacije od uobičajenih rendgenskih snimaka. Balkan Medic dijagnostički centar koristi 16 slajsni Access CT Philips skener.

Balkan Medic, svojim klijentima omogućava pristup najsavremenijim tehnologijama. Multi- slajsni skener, potpuno nov, najnovije generacije, omogućava smanjenje doze zračenja četiri puta u odnosu na standardne skenere. Ovo je omogućeno gašenjem cevi skenera, kada nije u položaju za snimanje. U današnjim uslovima zdravstva, kada se sve više koristi skener kao osnovno dijagnostičko sredstvo, neophodno je nivo absorbovanog X zračenja svesti na najmanji mogući nivo.

RADIOLOZI KONSULTANTI

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

SKENER (MSCT) – PREGLEDI

MSCT PREGLED BEZ KONTRASTA AKCIJA SA KONTRASTOM
MSCT 1 SEGMENT – RSD – RSD – RSD
MSCT 2 SEGMENTA – RSD – RSD – RSD
MSCT 3 SEGMENTA – RSD – RSD – RSD
MSCT 4 SEGMENTA – RSD – RSD
MSCT 5 SEGMENATA – RSD – RSD
MSCT glave (endokranijuma) – RSD – RSD – RSD
MSCT mekih tkiva vrata – RSD – RSD – RSD
MSCT cele kičme – RSD – RSD – RSD
MSCT jedan segment kičme – RSD – RSD – RSD
MSCT kukova ( oba zgloba) – RSD – RSD – RSD
MSCT zglobova ( po zglobu) – RSD – RSD – RSD
MSCT grudnog koša – RSD – RSD – RSD
MSCT abdomena – RSD – RSD – RSD
MSCT male karlice – RSD – RSD – RSD
MSCT Oribite ociju – RSD – RSD – RSD
MSCT abdomena i male karlice sa urografijom – RSD
MSCT angiografija glave i vrata – RSD
MSCT angiografija vrata – RSD
MSCT pulmoangiografija – RSD
MSCT aortografija ( cela aorta) – RSD
MSCT grudne aorte – RSD
MSCT abdominalne aorte – RSD
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta – RSD
MSCT angiografija donjih ekstremiteta – RSD
MSCT glave + pregled neurogirurga – RSD – RSD