Skener – multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT)

Multislajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT) je vrhunska bezbolna i neivazivna dijagnostička metoda kojom se dobijaju vrlo precizni i kvalitetni prikazi različitih organa i delova ljudskog tela.
Multi-slajsni CT skener koristi računare I rotirajuće rendgenske aparate za stvaranje slika poprečnog preseka tela. Ove slike pružaju detaljnije informacije od uobičajenih rendgenskih snimaka. Balkan Medic dijagnostički centar koristi 16 slajsni Access CT Philips skener.

Balkan Medic, svojim klijentima omogućava pristup najsavremenijim tehnologijama. Multi- slajsni skener, potpuno nov, najnovije generacije, omogućava smanjenje doze zračenja četiri puta u odnosu na standardne skenere. Ovo je omogućeno gašenjem cevi skenera, kada nije u položaju za snimanje. U današnjim uslovima zdravstva, kada se sve više koristi skener kao osnovno dijagnostičko sredstvo, neophodno je nivo absorbovanog X zračenja svesti na najmanji mogući nivo.

RADIOLOZI KONSULTANTI

Dr.medicine

Filip Lukić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Marko Kašiković

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Željko Mlađenović

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Katarina Lukica

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Borivoje Lukić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Faris Crnovrsanin

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Nikola Čolić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

SKENER (MSCT) – PREGLEDI

MSCT PREGLED BEZ KONTRASTA AKCIJA SA KONTRASTOM
MSCT 1 SEGMENT 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT 2 SEGMENTA 17700 RSD   20700 RSD
MSCT 3 SEGMENTA 24000 RSD   27000 RSD
MSCT 4 SEGMENTA 36000 RSD   39000 RSD
MSCT 5 SEGMENATA 39000 RSD   42000 RSD
MSCT glave (endokranijuma) 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT mekih tkiva vrata 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT cele kičme 24000 RSD   27000 RSD
MSCT jedan segment kičme 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT kukova ( oba zgloba) 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT zglobova ( po zglobu) 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT grudnog koša 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT abdomena 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT male karlice 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT Oribite ociju 11000 RSD 9850 RSD 14000 RSD
MSCT abdomena I male karlice sa urografijom     22000 RSD
MSCT angiografija glave i vrata     18700 RSD
MSCT angiografija vrata     14000 RSD
MSCT pulmoangiografija     15000RSD
MSCT aortografija ( cela aorta)     14700 RSD
MSCT grudne aorte     15000 RSD
MSCT abdominalne aorte     15000 RSD
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta     21700 RSD
MSCT angiografija donjih ekstremiteta     15000 RSD
MSCT glave + pregled neurogirurga 15300 RSD   18300 RSD