Rendgen dijagnostika

Radiografija je dijagnostička metoda koja koristi X zrake to jest rendgen zrake za otkrivanje oboljenja.
Radiografija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na snimanju različitih delova tela i organa.
Radiografija se obavlja kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema, tako da je treba uraditi kada postoji povreda nekog dela tela sa sumnjom na prelom kosti, iščašenje zgloba, kada se primeti deformitet ili otok zgloba ili kosti, kod pojave bola u različitim delovima tela (rukama, nogama, grudima, stomaku, glavi).
Radiografija se obavlja tako što tehničar pacijenta koji se spremio za pregled (skinuo suvišnu odeću i metalne predmete sa ispitivanog dela tela) postavlja ispred ploče u kojoj je film za radiografiju. Zatim se od pacijenta zahteva da ostane nepomičan dok traje snimanje (npr. da zadrži dah prilikom snimanja pluća).

Rendgensko snimanje grudnog koša je brz i bezbolan metod kojim se uz pomoć rendgenskih zraka (x zraka) pravi slika grudnog koša i organa koji se u njemu nalaze – srca, pluća, disajnih puteva, krvnih sudova i limfnih čvorova. Na rengdeskom snimku grudnog koša mogu se videti i rebra, grudna kost, ključne kosti i grudni (torakalni) deo kičme.
Naš dijagnostički centar poseduje najsavremeniji rendgen aparat VISARIS VISION V koji je univerzalni digitalni rendgen uredjaj za radiografiju sa robotizovanim kretanjem I sve tri dimenzije za sva radiografska snimanja,koja ne zahtevaju skopiju. Prenosiva bežična sistemska konzola na stalku za cevi omogućava daljinsko podešavanje generatora, kolimacije I radne liste za uspešniji radni proces. Koristi se DICOM arhiviranje na PACS, CD.
Pregledi koji se obavljaju na našem aparatu su:

  • RTG srca i pluca
  • RTG koštano- zglobnog sistema
  • nativni RTG pregled stomaka

RADIOLOZI KONSULTANTI

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

RTG DIJAGNOSTIKA

PREGLED CENA
RTG Pluća sa opisom 3000 RSD
RTG Pluća u dva pravca – RSD
RTG Grudnog koša – RSD
RTG Grudnog koša+kosi snimak – RSD
RTG Sinusa sa opisom 2700 RSD
RTG Grudne kosti sa opisom – RSD
RTG Nosne kosti sa opisom 2700 RSD
RTG Abdomena sa opisom 2700 RSD
RTG Karlice sa opisom 2700 RSD
RTG Kuka sa opisom 2700 RSD
RTG Glave sa opisom 2700 RSD
RTG Mandibule sa opisom 2700 RSD
RTG Temporomanibularnog zgloba sa opisom 2700 RSD
RTG Vratnog dela kičme u dva pravca sa opisom – RSD
RTG Vratnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka) – RSD
RTG Prvog vratnog pršljena – DENS – RSD
RTG Torakalne kičme u dva pravca – RSD
RTG Lumbalne kičme u dva pravca – RSD
RTG Lumbalne kičme u dva pravca + funkcionalni snimak ( 4 snimka ) – RSD
RTG Nadlaktice – RSD
RTG Podlaktice u dva pravca – RSD
RTG Ručnog zgloba u dva pravca- – RSD
RTG Oba ručna zgloba u dva pravca– – RSD
PREGLED CENA
RTG Šake u dva pravca– – RSD
RTG Obe šake u dva pravca 5000 RSD
RTG Ramena – RSD
RTG Lakta u dva pravca – RSD
RTG Natkolenice u dva pravca – RSD
RTG Kolena u dva pravca – RSD
RTG Oba kolena u dva pravca -RSD
RTG Kolena u dva pravca + aksijalni snimak patele – RSD
RTG Skočnog zgloba u dva pravca – RSD
RTG Oba skočna zglobadva pravca – RSD
RTG Stopala u dva pravca – RSD
RTG Oba stopala u dva pravca – RSD
RTG Oba ručna zgloba x2 – RSD
RTG Obe potkolenice u dva pravca – RSD
RTG Obe natkolenice u dva pravca – RSD
RTG Cele kičme u dva pravca – RSD
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (jedna regija) – RSD
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (dve regija) – RSD
RTG LS kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Torakalnog dela kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Vratnog dela kičme bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Cele kičme bez opisa lekara – RSD
RTG Intravenska urografija – RSD
Onkološki komplet sa opisima od 11 snimaka – RSD
Pregled ortopeda – RSD
Pasaža jednjaka i želudca – RSD
Pasaža jednjaka – RSD
Skanimetrija kičmenog stuba ( bez merenja) – RSD
Skanimetrija kičmenog stuba ( sa merenjem) – RSD
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( bez merenja) – RSD
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( sa merenjem) – RSD