Rendgen dijagnostika

Radiografija je dijagnostička metoda koja koristi X zrake to jest rendgen zrake za otkrivanje oboljenja.
Radiografija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na snimanju različitih delova tela i organa.
Radiografija se obavlja kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema, tako da je treba uraditi kada postoji povreda nekog dela tela sa sumnjom na prelom kosti, iščašenje zgloba, kada se primeti deformitet ili otok zgloba ili kosti, kod pojave bola u različitim delovima tela (rukama, nogama, grudima, stomaku, glavi).
Radiografija se obavlja tako što tehničar pacijenta koji se spremio za pregled (skinuo suvišnu odeću i metalne predmete sa ispitivanog dela tela) postavlja ispred ploče u kojoj je film za radiografiju. Zatim se od pacijenta zahteva da ostane nepomičan dok traje snimanje (npr. da zadrži dah prilikom snimanja pluća).

Rendgensko snimanje grudnog koša je brz i bezbolan metod kojim se uz pomoć rendgenskih zraka (x zraka) pravi slika grudnog koša i organa koji se u njemu nalaze – srca, pluća, disajnih puteva, krvnih sudova i limfnih čvorova. Na rengdeskom snimku grudnog koša mogu se videti i rebra, grudna kost, ključne kosti i grudni (torakalni) deo kičme.
Naš dijagnostički centar poseduje najsavremeniji rendgen aparat VISARIS VISION V koji je univerzalni digitalni rendgen uredjaj za radiografiju sa robotizovanim kretanjem I sve tri dimenzije za sva radiografska snimanja,koja ne zahtevaju skopiju. Prenosiva bežična sistemska konzola na stalku za cevi omogućava daljinsko podešavanje generatora, kolimacije I radne liste za uspešniji radni proces. Koristi se DICOM arhiviranje na PACS, CD.
Pregledi koji se obavljaju na našem aparatu su:

  • RTG srca i pluca
  • RTG koštano- zglobnog sistema
  • nativni RTG pregled stomaka

RADIOLOZI KONSULTANTI

Dr.medicine

Filip Lukić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Marko Kašiković

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Željko Mlađenović

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.