PREGLED CENA
Pregled pulmologa 5000 RSD
Pregled pulmologa 5000 RSD
Pregled primariusa pulmologa 12000 RSD
Bronhoskopija + anestezija 39000 RSD
Sleep Apnea u ordinaciji 36000 RSD