Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi prevencijom bolesti i lečenjem dece, od rođenja do adolescentnog doba. Briga o najmlađima ima za cilj sprečavanje bolesti putem vakcinacije i redovnih sistematskih pregleda dece svih uzrasta.
Sistematski ( preventivni) pregledi predstavljaju osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta i razlikuju se u zavisnosti od
uzrasta. Sistematski pregled podrazumeva merenje telesne težine,telesne visine, obima glave, grudnog koša, pregled svih čula, srca , pluća,
kostiju, mišića.  Na taj način omogućava praćenjenje rasta i razvoja, znakova polnog sazrevanja, stanja kičme, povećanetelesne težine, loših navika ishrane i svakodnevnog stila života kao i blagovremeno otkrivanje bolesti i poremećaja.

Pedijatrija Balkan Medic

LEKAR

Dr.medicine

Maja Matić

Specijalista
pedijatrije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti pedijatrije.

CENE PEDIJATRIJSKIH PREGLEDA

PREGLED CENA
Pregled specijaliste pedijatrije 2950 RSD
Kontrolni pregled pedijatra do 10 dana 1200 RSD
Porodični pregled pedijatra ( dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 2150 RSD
Pregled zdravog deteta za potvrdu (pred povratak u vrtić, školu ili odlazak na ekskurziju) 1000 RSD
Porodični pregled zdravog deteta 700 RSD

Cene svih pregleda možete pogledati pogledajte OVDE.