Ortopedija

Ortopedija je grana medicine koja se bavi, sprečava i leči deformacije i povrede sistema za kretanje.
Kod nas u BalkanMedic-u obezbeđen vam je pregled lekara specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije, ortopedska repozicija i luksacija preloma, nameštanje iščašenja i preloma, dovođenje iščašenih i prelomljenih kostiju u anatomski poziciju.

Dr Radica Hodak

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

ORTOPEDIJA

PEGLED CENA
Pregled ortopeda – rsd
Pregled ortopeda sa UZ zglobova – rsd