O NAMA

Dijagnostički centar Balkan Medic je osnovan sa ciljem da pruži najbolju uslugu i dijagnostiku. Nalazi se u srcu Beograda, na Dorćolu, na uglu ulica Rige od Fere i Strahinića Bana. Svakog radnog dana i subote, tu je ljubazno osoblje i stručni tim lekara, spreman da u svakom trenutku najefikasnije odgovori na sve Vaše zahteve. U tome nam pomaže kvalitet medicinskih usluga, znanje i najmodernija oprema gde nam je partner kompanija Visaris.
Nakon dugogodišnje prakse, iskustva, znanja i reputacije stečene u najvećim državnim ustanovama, rešili smo da to pretočimo u privatnu praksu i svim dosadašnjim korisnicima pružimo još kvalitetniju uslugu i negu. Tu smo da stvorimo partnerski odnos, da razvijemo svest o značenju preventivnih pregleda i značenju dijagnostike, jer je to danas najbolji način prevencije i pronalaženja najboljih metoda za lečenje i terapiju.
Nagrada za naš rad biće Vaše zadovoljstvo izvršenom uslugom i Vaša dalja preporuka okruženju.
CILJ nam je da postanemo lider privatnog zdravstva, da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema i da dostignemo najveći stepen društvene odgovornosti.

MISIJA nam je da postavljanjem standarda poslovne etike i stručnosti, odgovaramo na sve potrebe pacijenata potpunom posvećenošću i unapredjenjem zdravlja.

NAŠ TIM LEKARA

Dr.medicine

Aleksandra Jević Ivanović

Specijalista inerne medicine
– endokrinolog

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti intrerne medicine i endokrinologije.

Pogledajte biografiju

Dr.medicine

Marko Kašiković

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Maja Matić

Specijalista
pedijatrije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti pedijatrije.

Dr.medicine

Luka Nikolić

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

KONSULTANTI

Dr.medicine

Branko Stefanović

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr.medicine

Siniša Matić

Specijalista
neurohirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

Dr.medicine

Radica Hodak

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr.medicine

Nikola Čolić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Željko Mlađenović

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Nenad Jakovljević

Specijalista
vaskularne hirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti vaskularne hirurgije.

Dr.medicine

Filip Lukić

Specijalista
rdiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Bojan Milovanović

Specijalista interne medicine
subspecijalista kardiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti interne medicine.

Dr.medicine

Katarina Lukic

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Borivoje Lukić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Faris Crnovrsanin

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.