Neurologija

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.  Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.,. Nervni sistem je složen, sofisticiran sistem koji uređuje i koordiniše aktivnosti tela.

Pregled neurologa je potreban  kod bolesti kao što su: glavobolja, vrtoglavica, neuralgija, epilepsija, poremećaj moždane cirkulacije, moždani udar, poremećaj pamćenja  Alchajmerova bolest i druge demencije, multipla skleroza , bolesti nevoljnih pokreta – neuromišićne bolesti ( intencioni tremor – drhtanje, bolest nemirnih nogu, Parkinsonov sindrom i bolest), bolesti lokomotornog sistema (išijalgija, tortikolis), deficit pažnje, hiperaktivnost, poremećaj spavanja…

 Pregled neurologa obuhvata  –  uzimanje anamneze, fizikalni pregled kojim se ispituje hod, ravnoteža, rad moždanih nerava, vlastiti refleksi, čula, spretnost pokreta, procenu telesnog i psihičkog statusa te postavljanje dijagnoze, preporuku terapije ili eventualno dodatnih pretraga ili kontrola.

NEUROLOŠKI PREGLED

PREGLED CENA
Klinicki pregled lekara specijaliste neurologije 6000 RSD