Neurohirurgija

Pregled neurohirurga

Neurohirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim i neurohirurškim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i nerava.

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Dr.medicine

Siniša Matić

Specijalista
neurohirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

NEUROHIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled neurohirurga 7000 rsd