NAŠ TIM LEKARA

Dr Aleksandra Jević Ivanović

Specijalista inerne medicine
– endokrinolog

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti intrerne medicine i endokrinologije.

Pogledaj biografiju

Dr Marko Kašiković

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Luka Nikolić

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

KONSULTANTI

Dr Branko Stefanović

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr Siniša Matić

Specijalista
neurohirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

Dr Radica Hodak

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr Nikola Čolić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr Željko Mlađenović

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr Nenad Jakovljević

Specijalista
vaskularne hirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti vaskularne hirurgije.

Dr Filip Lukić

Specijalista
rdiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr Bojan Milovanović

Specijalista interne medicine
subspecijalista kardiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti interne medicine.

Dr Katarina Lukic

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr Borivoje Lukić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr Faris Crnovrsanin

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr Andrija Savić

Specijalista
opšte neurohirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

Dr Igor Nikolić

Specijalista opšte neurohirurgije
subspecijalista medicine bola

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

prof.dr Miloš Korać

Infektolog

Redovni professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu