NAŠ TIM LEKARA

Dr.medicine

Aleksandar Jević Ivanović

Specijalista inerne medicine
– endokrinolog

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti intrerne medicine i endokrinologije.

Dr.medicine

Marko Kašiković

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Maja Matić

Specijalista
pedijatrije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti pedijatrije.

Dr.medicine

Luka Nikolić

Lekar sa višegodišnjim iskustvom.

KONSULTANTI

Dr.medicine

Branko Stefanović

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr.medicine

Siniša Matić

Specijalista
neurohirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti neurohirurgije.

Dr.medicine

Radica Hodak

Specijalista
ortopedije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ortopedije.

Dr.medicine

Nikola Čolić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Željko Mlađenović

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Nenad Jakovljević

Specijalista
vaskularne hirurgije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti vaskularne hirurgije.

Dr.medicine

Filip Lukić

Specijalista
rdiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Bojan Milovanović

Specijalista interne medicine
subspecijalista kardiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti interne medicine.

Dr.medicine

Katarina Lukic

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Borivoje Lukić

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.

Dr.medicine

Faris Crnovrsanin

Specijalista
radiologije

Lekar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radiologije.