Infektologija

Infektologija je jedna od najkompelsnijih i najdinamičnijih grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja izazvanih mikroorganizmima (bakterijama, virusima, gljivicama i parazitima), kao i lečenjem nejasnih febrilnih stanja.
Među najčešće infektivne bolesti u današnjem svetu spadaju: prehlada, hepatitisi B i C, HIV/AID, tuberkuloza, malarija. Najčešće zarazne bolesti (oko 90% od ukupnog broja) među stanovništvom u Srbiji su respiratorne bolesti i to: upala grla izazvana streptokokama, ovčije boginje, zapaljenje pluća i šarlah.
Mnoge infektivne i neinfektivne bolesti imaju povišenu telesnu temperaturu kao jedini simptom, pa je veoma važno postaviti tačnu dijagnozu radi primene adekvatne terapije.

Zahvaljujući dostupnoj dijagnostici naši vrhunski stručnjaci pravovremeno mogu da postave dijagnozu i započnu lečenje.
U našoj ustanovi preglede obavlja prof.dr Miloš Korać, redovni professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, infektolog, koji se pored opšte infektologije bavi i pregledima iz oblasti gastroenterologije, virusnih hapititisa i nejasnih febrilnih stanja.
Osim infektološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje.

  • Ultrazvučnom dijagnostikom
  • RTG dijagnostikom
  • MSCT dijagnostikom

INFEKTOLOG KONSULTANT

prof.dr.

Miloš Korać

Infektolog

redovni professor Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu

CENA PREGLEDA INFEKTOLOGA

PREGLED CENA
Pregled profesora infektologije 8000 RSD

Cene svih pregleda možete pogledati pogledajte OVDE.