ODABERITE PREGLED

KARDIOLOŠKI PREGLEDI

PEGLED CENA
Kardioloski pregled 4000 rsd
Holter pritiska  24h 3500 rsd
EKG holter 24h 4000 rsd
Pregled kardiologa sa EKG i Ultrazvukom srca 6000 rsd

ENDOKRINOLOGIJA

PEGLED CENA
Endokrinološki pregled 3900 rsd
Endokrinološki pregled+ultrazvuk štitaste žlezde 4500 rsd
Pregled subspecijaliste endokrinologije na terenu u kućnim uslovima – Uži centar grada 10000 rsd
Pregled subspecijaliste endokrinologije na terenu u kućnim uslovima – Širi centar grada 12000 rsd
Lečenje steriliteta – Prvi pregled 12000 rsd
Lečenje steriliteta – Svaki kontrolni pregled 3900 rsd

ORTOPEDIJA

PEGLED CENA
Pregled ortopeda 3900 rsd
Pregled ortopeda sa UZ zglobova 4500 rsd

RTG DIJAGNOSTIKA

Sve navedene cene su sa opisom snimka

Napomena: na lični zahtev moguće je dobiti rendgenski snimak bez opisa, cena na upit.

PREGLED CENA
RTG Pluća 3000 RSD
RTG Pluća u dva pravca 3300 RSD
RTG Grudnog koša 3000 RSD
RTG Grudnog koša+kosi snimak 3300 RSD
RTG Sinusa 2700 RSD
RTG Grudne kosti 3000 RSD
RTG Nosne kosti 2700 RSD
RTG Abdomena 2700 RSD
RTG Karlice 2700 RSD
RTG Kuka 2700 RSD
RTG Glave 2700 RSD
RTG Mandibule 2700 RSD
RTG Temporomanibularnog zgloba 2700 RSD
RTG Vratnog dela kičme u dva pravca 2700 RSD
RTG Vratnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka) 5200 RSD
RTG Prvog vratnog pršljena – DENS 2700 RSD
RTG Torakalne kičme u dva pravca 2700 RSD
RTG Lumbalne kičme u dva pravca 2700 RSD
RTG Lumbalne kičme u dva pravca + funkcionalni snimak ( 4 snimka ) 5200 RSD
RTG Nadlaktice 2700 RSD
RTG Podlaktice u dva pravca 2700 RSD
RTG Ručnog zgloba u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba ručna zgloba u dva pravca 5000 RSD
PREGLED CENA
RTG Šake u dva pravca 2700 RSD
RTG Obe šake u dva pravca 5000 RSD
RTG Ramena 2700 RSD
RTG Lakta u dva pravca 2700 RSD
RTG Natkolenice u dva pravca 2700 RSD
RTG Kolena u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba kolena u dva pravca 5000RSD
RTG Kolena u dva pravca + aksijalni snimak patele 4200 RSD
RTG Skočnog zgloba u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba skočna zglobadva pravca 5000 RSD
RTG Stopala u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba stopala u dva pravca 5000 RSD
RTG Oba ručna zgloba x2 3000 RSD
RTG Obe potkolenice u dva pravca 5000 RSD
RTG Obe natkolenice u dva pravca 5000 RSD
RTG Cele kičme u dva pravca 7300 RSD
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (jedna regija) 1600 RSD
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (dve regija) 3000 RSD
RTG LS kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Torakalnog dela kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Vratnog dela kičme bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Cele kičme bez opisa lekara 4000 RSD
RTG Intravenska urografija 15000 RSD
Onkološki komplet sa opisima od 11 snimaka 13000 RSD
Pregled ortopeda 3900 RSD
Pasaža jednjaka i želudca 12000 RSD
Pasaža jednjaka 7500 RSD
Skanimetrija kičmenog stuba ( bez merenja) 6000 RSD
Skanimetrija kičmenog stuba ( sa merenjem) 9000 RSD
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( bez merenja) 6000 RSD
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( sa merenjem) 9000 RSD

ULTRAZVUČNI PREGLEDI

PREGLED CENA AKCIJA
Ultrazvuk dojke 3900 RSD
Ultrazvuk štitaste žlezde 3900 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva 3900 RSD
Ultrazvuk zglobova 3900 RSD
Urološki ultrazvuk 3900 RSD
Ultrazvuk male karlice 3900 RSD
Eho srca 4000 RSD
Eho abdomena 3900 RSD
PREGLED CENA AKCIJA
Dopler krvnih sudova ruku 3900 RSD
Dopler krvnih sudova nogu 3900 RSD
Kolor dopler krvnih sudova vrata 3900 RSD
Kolor dopler krvnih sudova glave 4000 RSD
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi 3900 RSD
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi sa pregledom dečijeg ortopeda 5000 RSD
Kolor dopler abdominalne aorte 3900 RSD

NEUROHIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled neurohirurga 7000 rsd

INFEKTOLOGIJA

PEGLED CENA
Pregled profesora infektalogije 8000 rsd

VASKULARNA HIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled vaskularnog hirurga 4200 rsd

OPŠTA HIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled opšteg hirurga 3900 rsd

OPŠTI LEKARSKI PREGLED I INTERNISTIČKI PREGLED

PREGLED CENA
Opšti lekarski pregled i internistički pregled 2500 rsd

OTORINOLARINGOLOGIJA

PREGLED CENA
Pregled specijaliste ORL 3900 RSD
Ispiranje oba uha 1500RSD
Vađenje stranog tela 2000RSD

TERAPIJA BOLA – CENOVNIK

PREGLED CENA AKCIJA
Terapija bola 7000 RSD

PULMOLOGIJA – CENOVNIK

PREGLED CENA
Pregled pulmologa 5000 RSD
Pregled pulmologa 5000 RSD
Pregled primariusa pulmologa 12000 RSD
Bronhoskopija + anestezija 39000 RSD
Sleep Apnea u ordinaciji 36000 RSD

CENA – VITAMINSKA INFUZIJA

PREGLED CENA AKCIJA
Infuziona terapija 7000 RSD 4000 RSD
Dodatni lek u infuziji 1500 RSD
Infuzija sa lekom bez vitamina 6000 RSD