ODABERITE PREGLED

KARDIOLOŠKI PREGLEDI

PREGLED CENA
Kardioloski pregled sa EKG i merenjem pritiska 4.000 rsd
Holter pritiska  24h 2990 rsd
EKG holter 24h 2990 rsd
Pregled kardiologa sa EKG, merenjem pritiska i Ultrazvukom srca 6.500 rsd
Pregled kardiologa, ekg, merenje pritiska sa ultrazvukom srca i doplerom vrata dr Bojan Milovanović 9.990 rsd
Ultrazvuk srca i dopler vrata dr Bojan Milovanović 4.500 rsd
Dopler ruku i dopler nogu dr Bojan Milovanović 4.500 rsd
Kompletan kardioloski skrining (ekg, merenje pritiska, UZ srca, dopler vrata i holter ekg ili pritiska – u zavisnosti od zahteva lekara) dr Bojan Milovanović 10.990 rsd

ENDOKRINOLOGIJA

PEGLED CENA
Endokrinološki pregled – rsd
Endokrinološki pregled+ultrazvuk štitaste žlezde – rsd
Pregled subspecijaliste endokrinologije na terenu u kućnim uslovima – Uži centar grada – rsd
Pregled subspecijaliste endokrinologije na terenu u kućnim uslovima – Širi centar grada – rsd
Lečenje steriliteta – Prvi pregled – rsd
Lečenje steriliteta – Svaki kontrolni pregled – rsd

ORTOPEDIJA

PEGLED CENA
Konsultacija ortopeda 4.500 rsd
Intraartikularna injekcija 4.500 rsd
Pregled + ultrazvuk mekih tkiva i zglobova (jedna regija) dr Branko Stefanović 4.500 rsd

NEUROHIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled  neurohirurga 8.000 rsd
Pregled – rsd

OPŠTA HIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled  abdominalni hirurg 4.500 rsd
Kontrolni pregled u periodu od mesec dana 3.000 rsd

GRUDNA HIRURGIJA

PEGLED CENA
Pregled grudnog hirurga 4.500 rsd
– rsd

RTG DIJAGNOSTIKA

PREGLED CENA
RTG Pluća 3000 RSD
RTG Pluća u dva pravca 3300 RSD
RTG Grudnog koša 3000 RSD
RTG Grudnog koša+kosi snimak 3300 RSD
RTG Sinusa 2700 RSD
RTG Grudne kosti 3000 RSD
RTG Nosne kosti 2700 RSD
RTG Abdomena 2700 RSD
RTG Karlice 2700 RSD
RTG Kuka 2700 RSD
RTG Glave 2700 RSD
RTG Mandibule 2700 RSD
RTG Temporomanibularnog zgloba 2700 RSD
RTG Vratnog dela kičme u dva pravca 2700 RSD
RTG Vratnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka) 5200 RSD
RTG Prvog vratnog pršljena – DENS 2700 RSD
RTG Torakalne kičme u dva pravca 2700 RSD
RTG Lumbalne kičme u dva pravca 2700 RSD
RTG Lumbalne kičme u dva pravca + funkcionalni snimak ( 4 snimka ) 5200 RSD
RTG Nadlaktice 2700 RSD
RTG Podlaktice u dva pravca 2700 RSD
RTG Ručnog zgloba u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba ručna zgloba u dva pravca 5000 RSD
PREGLED CENA
RTG Šake u dva pravca 2700 RSD
RTG Obe šake u dva pravca 5000 RSD
RTG Ramena 2700 RSD
RTG Lakta u dva pravca 2700 RSD
RTG Natkolenice u dva pravca 2700 RSD
RTG Kolena u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba kolena u dva pravca 5000RSD
RTG Kolena u dva pravca + aksijalni snimak patele 4200 RSD
RTG Skočnog zgloba u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba skočna zglobadva pravca 5000 RSD
RTG Stopala u dva pravca 2700 RSD
RTG Oba stopala u dva pravca 5000 RSD
RTG Oba ručna zgloba x2 3000 RSD
RTG Obe potkolenice u dva pravca 5000 RSD
RTG Obe natkolenice u dva pravca 5000 RSD
RTG Cele kičme u dva pravca 7300 RSD
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (jedna regija) 1600 RSD
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (dve regija) 3000 RSD
RTG LS kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Torakalnog dela kičme u dva pravca bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Vratnog dela kičme bez opisa lekara 1600 RSD
RTG Cele kičme bez opisa lekara 4000 RSD
RTG Intravenska urografija 15000 RSD
Onkološki komplet sa opisima od 11 snimaka 13000 RSD
Pregled ortopeda 3900 RSD
Pasaža jednjaka i želudca 12000 RSD
Pasaža jednjaka 7500 RSD
Skanimetrija kičmenog stuba ( bez merenja) 6000 RSD
Skanimetrija kičmenog stuba ( sa merenjem) 9000 RSD
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( bez merenja) 6000 RSD
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( sa merenjem) 9000 RSD

ULTRAZVUČNI PREGLEDI

PREGLED CENA AKCIJA
Ultrazvuk dojke 3900 RSD
Ultrazvuk štitaste žlezde 3900 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva 3900 RSD
Ultrazvuk zglobova 3900 RSD
Urološki ultrazvuk – RSD
Ultrazvuk male karlice 3900 RSD
Eho srca – RSD
Eho abdomena – RSD
PREGLED CENA AKCIJA
Dopler krvnih sudova ruku 3900 RSD
Dopler krvnih sudova nogu 3900 RSD
Kolor dopler krvnih sudova vrata 3900 RSD
Kolor dopler krvnih sudova glave – RSD
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi – RSD
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi sa pregledom dečijeg ortopeda – RSD
Kolor dopler abdominalne aorte 3900 RSD